Van kerstpakket tot ‘high five’: de kracht van waardering voor werkgeluk

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is een van onze basisbehoeftes. Ook op het werk kan het krijgen van oprechte waardering medewerkers enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert hen om hun best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We willen immers allemaal voelen dat we van belang zijn. Als medewerkers geen waardering ontvangen raken ze gedemotiveerd en gefrustreerd. Dat is jammer, want er zijn voldoende manieren om elkaar waardering te tonen.

Toen ik voor het eerst stage liep op een HR afdeling woonde ik een afscheidsfeest bij van een medewerker die met pensioen ging. De directeur bracht een lange speech met veel lovende woorden voor de soon-to-be pensionado. Het gezicht van de man betrok steeds meer en aan het eind van de speech viel hij uit tegen de directeur: “Ik heb 40 jaar moeten werken voor u voordat ik hier iets positiefs over hoorde.“ De directeur keek de man verbijsterd aan en vertrok haastig van het podium.

Ook nu blijkt uit onderzoek dat gebrek aan waardering op de werkplek hoog eindigt op de lijst van zaken die medewerkers ongelukkig maken: maar liefst op de tweede plek na topscoorder ‘werkdruk’. Met verstrekkende gevolgen: je niet gewaardeerd voelen op het werk leidt tot een lagere productiviteit, hoger verzuim en verloop.

Appreciation can make a day, even change a life. Your willingness to put it into words is all that is necessary. –Margaret Cousins

Volgens Dr. Gary Chapman, auteur van ‘De vijf talen van waardering op de werkplek’, moet waardering en erkenning op de juiste manier gecommuniceerd worden om echt van invloed te zijn op het werkgeluk. Chapman ontdekte dat er vijf verschillende manieren zijn, met andere woorden ’talen’, om je waardering te tonen. De vijf talen zijn:

Tijd, voor sommige mensen is er niets beters dan een persoonlijke interactie met de ander. Echt luisteren naar het verhaal van de ander met je onverdeelde aandacht. Met belangstelling vragen hoe het thuis gaat. Een geïnteresseerd praatje bij de koffiemachine. Samen een lunchwandeling maken.

Cadeaus, waardoor je iemand laat weten dat je aan hem/haar denkt en investeert in de werkrelatie. Niet nodig om iets duurs te geven en een bloemetje telt ook. Een belevenis als cadeau blijkt zelfs nog meer van waarde omdat de herinnering lang bijblijft. De blijk van waardering in cadeauvorm is een belangrijke reden om het kerstpakket in ere te houden.

Positieve woorden, zoals complimenten, bemoedigende woorden of het uiten van dankbaarheid. Positieve woorden vergroten het onderlinge vertrouwen en laten iemands sterke kanten groeien. Een werkoverleg beginnen met een rondje waarderende woorden voor elkaar kan al helpen.

Iemand helpen, bijvoorbeeld langer blijven om iets van het bord van je collega’s af te halen. Een rondje koffie halen voor de collega’s. Invallen voor de ander zodat die kan lunchen. Als manager je dienstbaar opstellen voor de collega’s.

Fysieke aanraking, want voor sommige mensen is fysieke aanraking belangrijk. Dit kan een high five zijn, een hug of een schouderklopje.

Niet iedereen zoekt dezelfde vorm van waardering. De een geeft niets om cadeaus en geeft die dus ook niet weg, terwijl de ander daar wel behoefte aan heeft. Jezelf en je team ranken op deze 5 vormen van waardering geeft jullie inzicht in welke vorm van waardering ieders voorkeur heeft én hoe jullie die nu in het team ervaren. Zet waardering eens op de agenda van het teamoverleg en bedenk vormen om de waardering voor elkaar te vergroten.

Dit artikel verscheen eerder als blog op HRbase

Auteur: Heleen Mes