HXWork > Employee journey design

Een geweldige employee experience is geen toevalstreffer en komt niet vanzelf. Die moet je ontwerpen! Employee experience design is de kunst van het ontwerpen van een werkbeleving die leidt tot gelukkige medewerkers. Employee experience design maakt daarvoor gebruik van bewezen technieken uit de marketing, product & user design en psychologie. Het is een creatieve methode om voor (complexe) problemen nieuwe, innovatieve oplossingen te realiseren. Hierbij geldt altijd het basisprincipe: de mens staat centraal. Eindgebruikers en stakeholders worden actief betrokken bij het ontwerpen of verbeteren van diensten en producten.

De employee journey – van werving tot vertrek – wordt actief omgevormd aan de hand van design thinking voor HRDoor in de schoenen van de (potentiële) medewerker te gaan staan en de employee journey opnieuw vorm te geven: met positieve emoties en verrassingen, door net iets meer te doen dan de medewerker verwacht en in lijn met de normen en waarden van de organisatie. Niet de organisatie is leidend met haar functionele eisen, maar de verwachtingen van de medewerker zijn leidend. Het werken met employee experience design wordt gezien als een nieuwe vaardigheid voor HR, die noodzakelijk is om de employee experience naar een hoger plan te tillen. De populariteit van deze benadering groeit snel. Employee experience design en design thinking voor HR passen goed bij het agile werken dat veel organisaties al toepassen. Volgens onderzoek van McKinsey (2019) heeft dat grote voordelen: bedrijven die binnen de organisatie een centrale plek reserveren voor design thinking, doen het financieel bijna twee keer zo goed als hun concurrenten.

Onderdelen uit de employee journey die we innoveren zijn bijvoorbeeld recruitment, onboarding, performance management, leren en ontwikkelen, off boarding, (bevallings)verlof en diversiteit en inclusie.

In de design sessie – live of online- komt aan bod:

  • De principes van employee experience architectuur
  • Van welke ervaringen medewerkers gelukkig worden
  • Effecten van technieken als nudging, framing, delighters en playful work design
  • De pijlers van de employee experience ambitie van jouw organisatie
  • Werken met persona’s: de voordelen voor HR
  • De elementen van de employee journey
  • Fact-based en data-driven werken: welke data en research kun je hierbij gebruiken
  • Inzet van tech-oplossingen voor HR
  • Het mappen en analyseren van een (deel van de) employee journey volgens de design thinking methode
  • In kleine groepen knelpunten omzetten in verbeterideeën en het gezamenlijk maken van een nieuw ontwerp

Interesse of een vraag? Neem even contact op.