Workshops en webinars

Heb je interesse in een workshop of webinar over onze thema’s?

HXWork organiseert in-company inspirerende workshops en interactieve webinars, variërend van 1 uur tot 3 dagen. De workshops bestaan uit een mix van wetenschappelijk onderbouwde informatie over het thema, best practices, persoonlijke ervaringen, korte ‘fun’-oefeningen voor de deelnemers en interacties in groepjes collega’s.

Heb je interesse in een workshop of webinar over onze thema’s? Neem dan contact met ons op. Heb je een andere wens? Laat het weten, we denken graag met je mee.

workshops en webinars

Employee experience bouwt verder op de fundamenten van de beste HR-theorieën, -research en -praktijken.”
Dave Ulrich

Workshops voor topwerkgeverschap

Topwerkgevers zorgen voor happy medewerkers, tevreden en loyale klanten en succesvolle bedrijfsresultaten. Topwerkgevers zijn een magneet op de arbeidsmarkt. Wie wil dat nu niet? Iedere werkgever kan een topwerkgever worden! Maar helaas is er geen quick fix om een topwerkgever te worden.

In de workshop komt aan bod:

 • De indrukwekkende voordelen van een topwerkgever zijn
 • Wanneer ben je een topwerkgever
 • De ankers van topwerkgeverschap: purpose/missie, visie, kernwaarden en slogan
 • De roadmap naar topwerkgeverschap

Managers hebben een grote invloed op het werkgeluk van hun teamleden. Volgens Gallup wordt 70% van de variantie in werkgeluk veroorzaakt door leiderschap. Slecht leiderschap leidt tot mindere inzet, hoger ziekteverzuim en verloop. Wat kun je als leider doen om het werkgeluk van je team te vergroten?In de workshop komt aan bod:

 • Waar worden medewerkers écht gelukkig van (en waarvan niet meer dan ‘tevreden’)
 • Van welk leiderschapsstijlen en leiderschapsrollen (visionair, expert, manager en coach) worden medewerkers gelukkig en hoe scoor jij als leider hierop
 • Succesvolle acties om jouw team gelukkig(er) te maken
 • Hoe blijf je zelf gelukkig als leider

De werkgeversvisie of HR-visie is een toekomstgerichte visie die aangeeft welke ervaring en emotie je als werkgever wilt overbrengen. Het geeft aan waar medewerkers gelukkig van worden op een zodanige manier dat het bijdraagt aan de organisatie. Deze ambitie moet inspirerend, gemakkelijk te begrijpen en meetbaar zijn. Bovendien moet de ambitie onderscheidend zijn van die van andere werkgevers en passen bij de organisatie. De werkgeversvisie geeft houvast en werkt als een kompas bij de ontwikkeling van het bijbehorende (HR-)instrumentarium. Maar waar begin je?

In de workshop komt aan bod:

 • Het organisatieperspectief: de fundamenten vanuit de purpose (het ‘waarom’ van de organisatie, het hogere doel), de visie (wat je wilt bereiken op de langere termijn), de kernwaarden (het onveranderlijke DNA) en de slogan (klantbelofte) van de organisatie.
 • Het medewerkersperspectief: hoe wil je bekendstaan op de arbeidsmarkt, voor wie wil je een aantrekkelijke werkgever zijn en voor wie juist niet? Waarin wil jouw organisatie uniek zijn voor medewerkers en onderscheidend ten opzichte van de concurrentie? Wat verlangen medewerkers van hun werkgever?
 • In co-creatie formuleren van de ‘draft’-versie van de werkgeversvisie, intern klankborden en vervolgens vaststellen.
 • Toets huidige (HR-)activiteiten en werkwijzen, implementatie, communicatie en vervolgacties.

De kernwaarden van je organisatie kun je zien als het DNA van jouw organisatie. Ze zijn diepgeworteld in je organisatie en bepalen de identiteit ervan. Kernwaarden geven medewerkers en klanten kracht en vertrouwen. Je weet erdoor wat je aan elkaar hebt. ‘Hier staan we voor, dit is onze focus en kompas’. Kernwaarden zijn onveranderlijk, zelfs als de markt wel verandert. Kernwaarden verzin je niet: je moet ze vinden want ze zijn er al. Met soms een scheutje ambitie erbij.

Je wilt de kernwaarden (opnieuw) bepalen. Of jullie hebben wel kernwaarden, maar de woorden zijn hun betekenis verloren en er wordt niet naar geleefd. Je wilt ze nieuw leven inblazen!

In de workshop komt aan bod:

 • Hoe zorg je voor de juiste unieke kernwaarden die bij de organisatie passen
 • Gezamenlijk vinden en bepalen (of herijken) van de kernwaarden
 • Welke gedrag hoort bij jullie kernwaarden, welk gedrag zeker niet
 • Hoe houd je de kernwaarden levend
 • Co-creatie, implementatie en communicatie van je kernwaarden
 • Met best practices een goede kernwaarden-praktijk

Employee experience is volgens HR-trendwatchers de ‘next step’ voor HR en trend nummer 1. Medewerkers écht op de eerste plaats zetten en hen een ‘Best Workplace’ bieden: zo word en blijf je als organisatie een topwerkgever én succesvol in business. In internationaal onderzoek (KennedyFitch, 2019) geeft 90% van de HR-managers aan dat employee experience de komende jaren (sterk) in aandacht gaat toenemen. De medewerker écht centraal zetten, betekent de focus verbreden naar de hele ‘employee experience’. Met een goede employee experience richt je je op alle interactie van medewerkers met hun organisatie. Dus van het eerste contact tot het vertrek en zelfs daarna, om van medewerkers ambassadeurs van je organisatie te maken. Alle interactie tussen medewerkers en hun werkgever dient te leiden tot een maximaal positieve ervaring.

In de workshop komt aan bod:

 • Inleiding employee experience (EX): wat is EX, wat is het verschil met traditioneel HR, waarom is EX van belang, EX in coronatijden.
 • De strategische ankers van employee experience.
 • HEART-model van employee experience: de 5 factoren Happy Cultuur, Energiegevende Werkomgeving, Agile Leiderschap en Organiseren, Redesign de employee journey en Technologie die voor je werkt.
 • De best practices van employee experience
 • De roadmap van employee experience

Als leidinggevende wil je dat je medewerkers meer eigenaarschap tonen: nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie. Daardoor zal de samenwerking en productiviteit toenemen en het werkgeluk van je team stijgen. Waarom lijkt het soms maar niet te lukken?

In de workshop komt aan bod:

 • De verschillende aspecten van eigenaarschap
 • De invloed van de leidinggevende op eigenaarschap van het team
 • Analyse van het eigenaarschap van het eigen team
 • Acties om eigenaarschap te vergroten

Het kantoor van de toekomst is een inspirerende en energiegevende werkomgeving. Een werkplek die het beste uit mensen haalt en waarin medewerkers zich creatief, productief en gelukkig voelen. Is er nog wel een kantoor nodig in de toekomst als we meer gaan flexwerken? Jazeker, er zijn nog veel redenen om een gezamenlijke werkplek te behouden. Het kantoor van de toekomst is een ontmoetingsplek waar medewerkers samenkomen, waar de organisatie zijn DNA toont en een inspiratiebron voor innovatie. Maar dan moet er wel wat veranderen, want 65% van de medewerkers vindt zijn werkplek niet inspirerend.

In de workshop komt aan bod:

 • De functie van het kantoor van de toekomst: ontmoetingsplek en inspiratiebron
 • De aspecten waarvoor medewerkers graag naar een hoofdkantoor blijven komen
 • Je DNA verbinden aan de kantooromgeving
 • Prettig vergaderen, hoe kun je dat faciliteren
 • Met best practices van het kantoor van de toekomst

De coronapandemie heeft een enorme impact op onze huidige en toekomstige manier van werken. We willen het goede van de lockdown bewaren: de snelheid van handelen, creativiteit, saamhorigheid en elkaar steunen. Ons werk wordt versneld digitaler en thuiswerken wordt normaal. De functie van het kantoor wordt anders: van werkplek tot clubhuis. De rol van het leiderschap moet daarop worden aangepast. Wat betekent hybride werken en hoe gaan we daar succesvol mee om?

In de workshop komt aan bod:

 • Het nieuwe normaal op het werk
 • Wat hybride werken betekent voor werkgeluk
 • De impact van digitalisering en thuiswerken op work-life balance, organiseren, arbeidsvoorwaarden, communicatie, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, vitaliteit, plezier en verbinding
 • Tips om van hybride werken een succes te maken

Workshops voor teams

Deze workshop is een ‘boostcamp’ voor meer werkgeluk in je team! Voor teams van 10 tot 50 personen stellen we ieders eigen werkgeluk en dat van het team centraal.

In de workshop komt aan bod:

 • Wat is werkgeluk en waarom is het belangrijk voor jouzelf?
 • Waarin vinden medewerkers werkgeluk?
 • Hoe score je je eigen werkgeluk?
 • Wat kunnen medewerkers, team en organisaties doen om het werkgeluk te vergroten?
 • Werkgeluk-acties voor je eigen team

 

De workshop bestaat uit een mix van wetenschappelijk onderbouwde informatie over gelukkig werken, persoonlijke ervaringen, korte ‘fun’-oefeningen voor de deelnemers en interacties in groepjes.

Leuke dingen op het werk organiseren we vaak buiten het werk of werktijd:  dan gaan we pingpongen in de pauze of een vrijmiborrel organiseren. Heel leuk, maar er is nog veel te halen in het werk zélf. Het werk zelf oppimpen neemt spanningen weg en maakt saaie klussen uitdagender, zodat verveling wegblijft. Dat leidt weer tot meer flow in je werk en levert tegelijk meer bevlogenheid en werkgeluk op.

Op het werk schieten we te snel naar het resultaat, en dat willen we zo efficiënt en effectief mogelijk bereiken. Beter kun je eerst het plezier van het dóen ervaren. Want het doen, bepaalt hoe je terugkijkt op het werk. Het werk speelser maken zorgt voor meer ‘flow’ in het werk en daardoor voor een hogere bevlogenheid.

Playful Work Design is ‘een gedragsmatige benadering die een activiteit speelser maakt’. Dat kan op twee manieren. Agonistisch, door competitiehet stellen van doelen of regels. En ludiek, door werk leuk en fun te maken. Je werk playful designen betekent niet dat je je eigen werk ondermijnt: het moet minimaal even effectief zijn, liefst effectiever!

Het gevoel gezien en begrepen te worden en waardering te krijgen is een van onze basisbehoeftes. Het krijgen van oprechte waardering kan medewerkers enorm motiveren en gelukkig maken. Dit stimuleert hen om hun best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. We willen immers allemaal voelen dat we van belang zijn en dat hetgeen dat we bijdragen gezien en gewaardeerd wordt. Als medewerkers geen waardering ontvangen, raken ze gedemotiveerd en gefrustreerd. Dat is jammer, want er zijn voldoende manieren om waardering te tonen waar leidinggevenden en teams mee aan de slag kunnen. Voor teams van 10 tot 100 personen die praktisch aan de slag willen!

In de workshop komt aan bod:

 • Waarom is waardering en complimenten geven zo belangrijk
 • Hoe je elkaar meer waardering kunt geven
 • Complimentenoefening
 • Brainstormen over elkaar meer waardering geven in je team
 • Met inspirerende voorbeelden

Jullie organisatie blijft hybride werken. Dat vraagt om een andere afstemming met elkaar. Hoe gaan we om met de werkplek op kantoor? Hoe houden we verbinding en plezier met elkaar? Wat verwachten we van leiderschap? Welke faciliteiten hebben we nodig? Kortom: hoe maak je met je team van hybride werken een succes?

In de workshop komt aan bod:

 • De gevolgen van hybride werken voor de organisatie, het team en de werkomgeving
 • Hoe behoud je verbinding en contact met elkaar als team
 • Hoe behoud je persoonlijke groei en innovatie
 • Met best practices

Workshops voor HR

In deze workshop word je op interactieve wijze meegenomen in de principes van employee experience architectuur en design thinking voor HR. Daarna ga je aan de slag om deze principes toe te passen op een onderdeel van de employee journey.

Een geweldige employee experience is geen toevalstreffer en komt niet vanzelf. Die moet je ontwerpen! Employee experience design is de kunst van het ontwerpen van een werkbeleving die leidt tot gelukkige medewerkers. Employee experience design maakt daarvoor gebruik van bewezen technieken uit de marketing, product & user design en psychologie. Het is een creatieve methode om voor (complexe) problemen nieuwe, innovatieve oplossingen te realiseren. Hierbij geldt altijd het basisprincipe: de mens staat centraal. Eindgebruikers en stakeholders worden actief betrokken bij het ontwerpen of verbeteren van diensten en producten.

De employee journey – van werving tot vertrek – wordt actief omgevormd aan de hand van design thinking voor HR. Door in de schoenen van de (potentiële) medewerker te gaan staan en de employee journey opnieuw vorm te geven: met positieve emoties en verrassingen, door net iets meer te doen dan de medewerker verwacht en in lijn met de normen en waarden van de organisatie. Niet de organisatie is leidend met haar functionele eisen, maar de verwachtingen van de medewerker zijn leidend.

Het werken met employee experience design wordt gezien als een nieuwe vaardigheid voor HR, die noodzakelijk is om de employee experience naar een hoger plan te tillen. De populariteit van deze benadering groeit snel. Employee experience design en design thinking voor HR passen goed bij het agile werken dat veel organisaties al toepassen. Volgens onderzoek van McKinsey (2019) heeft dat grote voordelen: bedrijven die binnen de organisatie een centrale plek reserveren voor design thinking, doen het financieel bijna twee keer zo goed als hun concurrenten.

In de workshop komt aan bod:

 

 • De principes van employee experience architectuur
 • Van welke ervaringen medewerkers gelukkig worden
 • Effecten van technieken als nudging, framing, delighters en playful work design
 • De pijlers van de employee experience ambitie van jouw organisatie
 • Werken met persona’s: de voordelen voor HR
 • De elementen van de employee journey
 • Fact-based en data-driven werken: welke data en research kun je hierbij gebruiken
 • Inzet van tech-oplossingen voor HR
 • Het mappen en analyseren van een (deel van de) employee journey volgens de design thinking methode
 • In kleine groepen knelpunten omzetten in verbeterideeën en het gezamenlijk maken van een nieuw ontwerp

Een employee journey lifecycle brengt de verschillende fasen in kaart die een medewerker doorloopt in contact met de organisatie, van oriëntatie en solliciteren tot afscheid nemen. De employee journey kent diverse onderliggende deel-journeys. Met het opstellen van een employee journey stap je in de schoenen van een medewerker en breng je de huidige journey op gestructureerde manier in kaart. Voor elke organisatie is de invulling van de employee journey anders, maar op hoofdlijnen volgen zij allemaal dezelfde route van in-, door- en uitstroom. Het in kaart brengen van de eigen employee journey is de eerste stap om met de onderdelen ervan aan de slag te gaan.

In de workshop komt aan bod:

 • Doel en doelgroep voor het vaststellen van de employee journey
 • De employee journey opstellen voor de eigen organisatie met de juiste mate van gedetailleerdheid en woordkeuze
 • De employee journey visueel maken
 • Belangrijke ‘touchpoints’ binnen de employee journey: ontmoetingsmomenten waarin de organisatie het gedrag of de mening van de medewerker over de organisatie positief of negatief kan beïnvloeden. We brengen ook in kaart welke emotie en positieve gedachte de organisatie beoogt met het touchpoint
 • Prioriteiten binnen de employee journey om mee aan de slag te gaan
 • Roadmap om de employee journey te verbeteren

Als je de employee experience wilt verbeteren, is het zinvol om te werken met persona’s die de medewerkers vertegenwoordigen. Marketeers werken al veel langer op deze wijze om zich te verdiepen in de klant. Het ‘one size fits all’-denken werkt immers niet als je echt wilt aansluiten bij de behoeften van je eigen medewerkers. Ook het denken in doelgroepen (‘man, 25-35 jaar, mbo’) leidt niet tot de nodige aansluiting. De volgende stap tot verdieping en echte empathie is het werken met persona’s: fictieve personen die specifieke doelgroepen vertegenwoordigen en die je creëert op basis van onderzoek en gegevens. Een persona vertelt het verhaal van die specifieke doelgroep waarvan je wilt dat die bij jouw organisatie komt werken, of er al werkt en waarvoor je de employee journey wilt verbeteren. Het geeft een segment een gezicht, je doelgroep gaat er meer door leven. Het wordt daardoor makkelijker om je in te leven in deze medewerkers en hen met empathie te doorgronden.

In de workshop komt aan bod:

 • De voordelen van het werken met persona’s
 • Het noodzakelijke aantal persona’s voor een deeljourney
 • Opstellen van de persona’s: research, karakteristieken, achtergrond
 • Co-creatie, toetsing en bijstellen
 • Actieplan om met de persona’s te gaan werken en HR-beleid en -acties te toetsen

De start bij een nieuwe werkgever is een belangrijk moment. Een goede onboarding bepaalt of je je thuis gaat voelen, of je snel productief kunt zijn en of je er wilt blijven werken. Toch is maar 29% van de medewerkers enthousiast over zijn eerste tijd bij een nieuwe werkgever. Hoe zorgen organisaties voor een goede start?

In de workshop komt aan bod:

 • De voordelen van een goede onboarding
 • De 5 fases van onboarding
 • Nieuwe collega’s enthousiast maken vóór de eerste werkdag
 • Onboarden: de eerste dag, de eerste week, de eerste maand, het eerste jaar
 • Met best practices van onboarding

In organisaties die een goede employee experience centraal stellen, wordt niet op de traditionele manieren beoordeeld en beloond. Ervoor in de plaats komt ‘het nieuwe beoordelen’ en spreken organisaties van ‘continue dialogen’, ‘het goede gesprek’ of het FIT-gesprek (Functioneren, Inzetbaarheid en Talent). Die nieuwe vormen gaan over werkplezier, betrokkenheid, waardering, persoonlijke en professionele ontwikkeling, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg je als organisatie voor gesprekken, gespreksinhoud en beloningen die echt passen bij jouw organisatie?

In de workshop komt aan bod:

 • Waarom het traditionele beoordelen en belonen niet meer werkt
 • De kenmerken van het nieuwe beoordelen en agile belonen
 • De kracht van appreciative inquiry en focus op talenten
 • Financiële en persoonlijke waardering
 • De rol van variabele beloning en bonussen
 • Met best practices van het nieuwe belonen en agile belonen

Reboarding is de onboarding van huidige medewerkers: activiteiten die helpen om medewerkers te begeleiden en faciliteren bij een transitie. Dat kan een ingrijpende organisatiewijziging zijn, maar ook langdurig thuiswerken door corona leidt tot de behoefte om weer aangesloten te raken.

In de workshop komt aan bod:

 • Reboarding: naast communicatie, veiligheid en gezondheid: hoe zorg je dat medewerkers bij terugkeer een goede experience hebben en zich weer welkom op de werkplek?
 • Structureel meer thuiswerken: hoe behoud je verbinding, persoonlijke groei en innovatie?
 • Hoe ga je om met medewerkers die niet terug durven naar de werkplek of zich niet thuis voelen bij de veranderingen?
 • Met best practices van een goede reboarding

Hoe iemand is vertrokken bij een organisatie bepaalt voor een groot deel hoe de medewerker terugkijkt op zijn tijd in dienst. Was het einde van de employee experience in een organisatie een positieve ervaring? Of het nu om een vrijwillig of gedwongen vertrek gaat: een goede afsluiting is belangrijk. Hoe neem je goed afscheid van elkaar en maak je van de vertrekker een echte ambassadeur?

In de workshop komt aan bod:

 • Goed omgaan met vrijwillig en gedwongen vertrek
 • Weet tijdig wie er weggaan
 • Reorganisaties met gedwongen ontslagen
 • Hoe je van medewerkers ‘boomerangs’ en ambassadeurs voor het leven maakt van jouw organisatie
 • Het exitgesprek en een goede afronding van het dienstverband
 • Met best practices

Hybride werken vraagt om een nieuwe visie op zaken als het kantoor als werkplek, leiderschap, binding houden met elkaar, faciliteiten en onderlinge afspraken. Hoe maak je van hybride werken een succes?

In de workshop komt aan bod:

 • De gevolgen van hybride werken voor de organisatie, het team, HR en de werkomgeving
 • Hoe behoud je verbinding en contact met elkaar
 • Hoe behoud je persoonlijke groei en innovatie
 • Met best practices

De medewerkersbeleving van de employee journey zul je frequent moeten meten om te zien wat de verbeteropties zijn. Meten van de ‘voice van de medewerker’ kan op verschillende manieren: kwalitatief en kwantitatief, actief en passief. Wat zijn succesvolle manieren om de medewerkersbeleving te meten?

In de workshop komt aan bod:

 • De (pulse) survey: frequentie, inhoud en doelgroep
 • Inzetten van klankbordgroepen en panels
 • Digitale moodmetingen
 • Analyseren van uitkomsten
 • Aan de slag met de uitkomsten van metingen

Van brandjes blussen naar een vuurtje stoken! Pak veranderprojecten in je organisaties anders aan: ga experimenteren in plaats van een uitgebreide planning te maken, gebruik klantenfeedback in plaats van intuïtie en ga iteratief ontwerpen in plaats van te werken met een groot ontwerp vooraf. In deze workshop ga je aan de slag met een agile en geïntegreerde aanpak. Ga uit van het verlangen van medewerkers, ga leren, werk bottom-up en vier successen. Kortom: laat je organisatie zo veranderen dat medewerkers er happy van worden.

In de workshop komt aan bod:

 • Het aanboren van vernieuwingskracht en starten met het creëren van beweging
 • De agile aanpak
 • Alignment brengen in je aanpak
 • Energie en verrassing brengen in je aanpak

Heeft HR nog wel toekomst? Een terechte vraag, want HR zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden om van waarde te blijven in de toekomst. Waar kan HR beginnen en welke rollen horen daarbij? Blijven we ons vak HR noemen? Is jouw HR-team al klaar voor de toekomst?

In de workshop komt aan bod:

 • De toekomstige HR-vakinhoud, processen en focus
 • De HR-functies en rollen van de toekomst
 • Waar ligt de uitdaging voor jouw HR-team?

Je bent een (HR-)zp’er of HR-team en wilt je social selling skills vergroten, met name via LinkedIn. Je wilt weten hoe je aantrekkelijke content kan bieden die leidt tot contact met potentiële opdrachtgevers of kandidaten.

In de workshop komt aan bod:

 • Wat is social selling?
 • De 7 stappen van social selling via content naar business
 • Killer content: wat werkt op LinkedIn?
 • Het ‘Know-Like-Trust’-principe en het T.H.I.N.K.-principe
 • Je persoonlijke brand en LinkedIn-score
 • Analyse van huidige LinkedIn activiteiten
 • Wat leren we van andere bedrijven?

Hoe maak je je medewerkers meer mens? Hoe zorg je ervoor dat technologie echt voor je werkt? Hoe voorkom je ellelange IT projecten om dat te realiseren? In deze inspiratiesessie gaan we in op wat software robots of Robotic Process Automation (RPA) voor jou als HR specialist kan betekenen. Daarnaast kom je te weten wat het voor je medewerkers kan betekenen en hoe je kansen voor robotisering kan vinden en om kan zetten in drie belangrijke voordelen: betere kwaliteit, betere productiviteit en natuurlijk een betere employee experience.

Tijdens de sessie brengen we best practices van andere organisaties RPA succesvol hebben ingezet en leer je hoe je oog blijft houden voor de menskant van digitalisering. Of zoals we zeggen: Maak je medewerkers meer mens door de robot uit de mens te halen!

 Deze workshop/webinar wordt uitgevoerd door Unlocking Digital & Ciphix

Een deel van de werkzaamheden van HR professionals bestaat uit handmatige en repetitieve taken. Met de nieuwe generatie chatbots in je team kunnen je medewerkers focussen op werkzaamheden die er écht toe doen. Wil jij ook meer focus op de mens in plaats van op administratie? Wil je ook zowel medewerkers als HR professionals een betere employee experience meegeven? Maar hoe kun je zorgen dat chatbots echt hun werk goed doen? Met beste practices hoe chatbots de employee experience hebben verbeterd.

Deze workshop/webinar wordt uitgevoerd door Unlocking Digital & Ciphix