Kernwaarden als kompas voor een happy cultuur: 3 tips

De kernwaarden van je organisatie kun je zien als het DNA van jouw organisatie. Ze zijn diep geworteld in je organisatie en bepalen de identiteit ervan. Kernwaarden geven de medewerkers en de samenwerking met de klant kracht en vertrouwen. Je weet erdoor wat je aan elkaar hebt. ‘Hier staan we voor, dit is onze focus en kompas’. Kernwaarden zijn onveranderlijk, zelfs als de markt wel verandert. 3 tips hoe je kernwaarden inzet als kompas voor een happy cultuur.

Zieltogende kernwaarden

De meeste organisaties hebben een rijtje kernwaarden. In Nederland zijn de meest gebruikte kernwaarden: klantgerichtheid, samenwerking en duurzaamheid. Je kunt die rijtjes kernwaarden vinden op websites en soms hangen ze op een poster in de hal van het bedrijf. Maar zoals Tony Hsie, oprichter van de online schoenenwinkel Zappos het formuleerde “It’s not what’s hanging on the walls, but what’s happing in the halls’. Je kunt je kernwaarden nog zo mooi formuleren, het gaat om wat er echt gebeurt achter de voorgevel. De kernwaarden leiden vaak een zieltogend bestaan. Ze zijn er wel, maar wie kent ze? Wordt er naar geleefd? Zijn het actieve waarden waaraan keuzes worden getoetst? Is het voor iedereen in de organisatie helder welk gedrag gepaard gaat met een kernwaarde? Worden de kernwaarden levend gehouden? Nee, vaak niet echt. Ze worden wel om de zoveel jaar aangepast door het Management Team, waarna ze weer in de kast belanden. Maar, dan heb je ze tenminste wel! Nutteloze exercities.

Tip 1: Kernwaarden springlevend houden

Happy organisaties met een goede employee experience doen het anders als het gaat om kernwaarden: Ze houden kernwaarden springlevend. Niet door het lijstje in te hameren op personeelsbijeenkomsten en op trainingen. Niet door het op de muur te spijkeren. De kernwaarden blijven springlevend omdat er actief mee gewerkt wordt! Medewerkers snappen het verband tussen de purpose van de organisatie en de kernwaarden. De kernwaarden zijn uitgewerkt in dagelijks gedrag dat bij die purpose hoort, en vastgelegd in woorden die iedereen kan snappen. De kernwaarden in dit soort organisaties worden als toets bij keuzes actief gebruikt. Er worden doelen en actieplannen opgesteld aan de hand van de kernwaarden om te groeien, zowel voor de klant als voor de medewerkers. Er wordt feed forward, toekomstgerichte adviezen, aan elkaar gegeven over het gedrag dat bij de kernwaarden hoort. Er wordt aan medewerkers gevraagd om voorbeelden te geven die laten zien wat zij voor speciaals doen voor bijvoorbeeld de klant. Medewerkers met mooie voorbeelden worden extra geprezen door hun collega’s. Dat inspireert!

Tip 2: DNA in één set

Happy organisaties met een goede employee experience hebben één set kernwaarden voor binnen en buiten de organisatie. Ze kunnen niet anders, want het is hun DNA en DNA is onveranderlijk. Kortom, geen aparte sets voor medewerkers, klanten, aandeelhouders en maatschappij, want wie kan het anders nog uit elkaar houden en hoe zorg je ervoor dat de kernwaarden die buiten de organisatie gelden, de interne kernwaarden niet tegenspreken? Dit soort organisaties hebben geen waslijsten aan kernwaarden. Daar kun je ze op één hand tellen. En pas dan kun je ze onthouden.

Tip 3: Unieke omschrijving

Happy organisaties met een goede employee experience gebruiken unieke woorden om een kernwaarde te omschrijven. Ieders DNA is uniek, dus dan moet de omschrijving die je eraan vasthangt, dat ook zijn. Het moeten woorden zijn die passen bij het taalgebruik van de organisatie. Je krijgt er meteen beeld en geluid bij.

Coolblue spreekt niet over ‘samenwerken’ als kernwaarde, maar over: ‘Vrienden: eerlijk direct open’. Vebego (moederbedrijf van meer dan 100 schoonmaak- en facilitybedrijven) spreekt niet over ‘duurzaamheid’, maar zegt: ‘wij zijn morgen’. Zappos (the web’s most popular shoe store!) heeft als kernwaarde: ‘Deliver WOW Through Service’. Dat klinkt toch even anders dan ‘klantgerichtheid’. Een andere kernwaarde van Zappos is: ‘Create Fun and A Little Weirdness’. Dus plezier maken en gek doen zit hen in de genen. Dan kijk je ook niet raar op als er een stel lama’s voor de deur staan een selfie mee te maken (een echt gebeurd voorbeeld!) Voel je wat unieke woorden doen voor je kernwaarden?

Kortom: als je wilt werken aan een Happy Cultuur kies dan voor een beperkte set kernwaarden, uniek verwoord in taalgebruik dat past bij de organisatie, die levend worden gehouden door deze als toets te gebruiken bij bedrijfsbeslissingen en door ze te operationaliseren in al je HR-instrumenten, acties en communicatie.

 

Aan de slag met kernwaarden in jouw organisatie? HXWork geeft o.a. een workshop: “kernwaarden voor jouw organisatie”.

 

Auteur: Heleen Mes