HXWork > Blogs > Geen onderdeel van een categorie > Employee Experience: de emotionele connectie met werknemers is essentieel

Employee Experience: de emotionele connectie met werknemers is essentieel

De employee experience wordt sterk bepaald door emoties: het gevoel dat medewerkers ervaren in interactie met de organisatie. Gevoelens? Gétver! We houden het in organisaties liever rationeel en functioneel. Toch moet je, wil je een betere employee experience bieden, bewuster werken aan het geven van een goed gevoel.

Een van de zaken waar in ‘coronajaar’ 2020 meer aandacht voor is gekomen bij organisaties, zijn de emoties van medewerkers. Logischerwijs kreeg vooral het opvangen van negatieve emoties voorrang – we voelden ons onzeker, overweldigd of eenzaam. Probeer dit jaar gevoelens eens wat proactiever te managen. Hoe wil je dat medewerkers zich in jouw organisatie voelen?

Hoe ‘happy’ zijn werknemers?

Positieve emoties zijn een vaak vergeten element in de meeste HR-visies, HR-ambities en employer value propositions. Die gaan meestal over hoe je talenten in de organisatie kunt inzetten en ontwikkelen, hoe je kunt bijdragen aan de missie van de organisatie en hoe uitdagend het werk is. Bij een heel enkele organisatie worden emoties als ‘fun’ of ‘happy’ genoemd.

Emotionele connectie met werknemers essentieel

Als je emoties over het hoofd ziet, mis je als organisatie een heel belangrijk element. Want juist positieve emoties zorgen ervoor dat medewerkers zich aangetrokken voelen tot een organisatie, zich echt thuis voelen en zich willen inzetten voor de organisatie. Het ervaren van positieve emoties leidt tot een diepere connectie met de organisatie. Zo versterk je de band tussen medewerker en organisatie. Dus welke emotionele connectie wil je als organisatie bieden? Het vergt misschien een omslag in het denken, maar die emotionele connectie kun je bewust kiezen.

Onderscheidende emoties

Wil je emoties inzetten in de employee experience, dan bepaal je als eerste stap welke algehele ervaring je wilt bieden als organisatie, en welke positieve emotie daarbij past. Ga daarvoor bijvoorbeeld eens na hoe medewerkers zich nu al voelen in de organisatie en kijk welke positieve emoties je wilt behouden en van welke negatieve emoties snel afscheid moet worden genomen.

Ga niet voor one-size-fits-all

De gekozen emotie moet passen bij de medewerkers voor wie jij een aantrekkelijke werkgever wilt zijn. De gekozen emotie moet ook passen bij de missie van de organisatie. En je moet de emotie waar kunnen en willen maken! De emoties die bij jouw organisatie horen mogen uniek zijn. Ga niet voor een one size fits all, en ga dus een tandje specifieker dan ‘blij’ of ‘tevreden’. Wat betekent dat precies? Wil je dat medewerkers zich bijvoorbeeld geïnspireerd, geliefd of gerespecteerd voelen?

Kun je niet uit de voeten met één algemene emotie, kies er dan twee of maximaal drie. Kies er ook niet te veel, want dan verlies je de focus. Een gekozen emotie vraagt immers een doorvertaling naar acties en je wilt nog wel door de bomen het bos blijven zien.

Best practices

Zo koos een organisatie in de Zorg voor ‘gewaardeerd voelen’, en startte met waarderingsacties met complimentenkaartjes, een waarderingsronde als start van het werkoverleg en een waarderend signaal als een zorgrapportage digitaal werd afgerond. Een HR-Tech Startup koos juist voor ‘uitgedaagd’ en bood uitdagingen tijdens het onboarden – zoals een presentatie houden voor alle collega’s-, paragliding als teamuitje en een echte ‘roast’ voor vertrekkers.

Positieve emoties tijdens de employee journey

De employee journey bestaat uit verschillende fasen waarin ook andere emoties de boventoon zullen voeren. Tijdens de onboarding wil je dat nieuwkomers bijvoorbeeld nieuwsgierig worden naar de organisatie, zich veilig voelen en blij verrast worden door het onboardingsprogramma. Bij de performancegesprekken wil je dat medewerkers open zijn en zich gerespecteerd voelen. Van vertrekkers wil je dat zij zich gewaardeerd voelen. Denk dus na over de gewenste emoties per fase en voeg die in je plan toe aan de ‘algemene’ emotie(s).

Van emotie naar actie

De gewenste emoties zullen alleen gevoeld worden door ze in praktijk te brengen: door een actie, in communicatie, in waardering of juist door in te grijpen als de gewenste emotie wordt bedreigd. Gebruik daarom de gekozen emoties als checklist voordat je een actie in praktijk brengt. Laat medewerkers mee brainstormen over acties want uiteindelijk gaat het om hun beleving.

Wat voor de één als geheel passende actie wordt ervaren kan voor een ander een brug te ver zijn en eerder een negatieve emotie opleveren. En meet periodiek of medewerkers de emotie ook echt ervaren. Maak van de feedback gebruik om zo nodig emoties aan te scherpen of acties aan te passen. Door positieve emoties bewust te kiezen, ernaar te handelen, te evalueren en aan te scherpen ontwikkelt de organisatie een betere employee experience.

Deze blog verscheen op PWnet.nl

Lees ook:

Reboarding: 7 tips om medewerkers zich welkom te laten voelen op de werkplek

Werkgeluk staat nu 5 jaar op de agenda: wat is er bereikt?

Playful Work Design: speel met je werk

Auteur: Heleen Mes